home
kontakt

Firma OLDŹWIG zgodnie z zapotrzebowaniem rynku oferuje pełen zakres modernizacji dźwigów już istniejących zarówno w budynkach mieszkalnych jaki i firmach oraz instytucjach. Modernizacja to dostosowywanie starych (sprzed lat 90) urządzeń dźwigowych do poziomu funkcjonalności, bezpieczeństwa nowo montowanych zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.
Poprzednie rozwiązania techniczne dźwigów nie spełniają wszystkich warunków nowej normy PN.EN 81.1, między innymi:

  1. Nieodpowiedni system pracy drzwi przystankowych, brak drzwi w kabinie dźwigu – kabina z pasażerami przemieszcza się w otwartej przestrzeni szybu.

  2. Mało bezpieczne ryglowanie drzwi, Drzwi posiadają stary zamek bezpieczeństwa dający możliwość ryglowania w tak zwane powietrze to znaczy gdy otwarte są drzwi. Stwarza to poważne zagrożenie przy zbiegu różnych okoliczności możliwość wpadnięcia osób do szybu dźwigowego.

  3. Brak urządzenia zabezpieczającego niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górę, oraz wyeksploatowany system zabezpieczenia kabiny przed spadkiem w kierunku „Dół” obecnie zainstalowane są chwytacze kulowe które zabezpieczają przed niekontrolowaną jazdą kabiny tylko w kierunku „dół”. Jest również zalecenie komisji Wspólnoty Europejskiej 95/216/WE przekład UDT z dn.29.06.1998 punkt 6, aby zabezpieczenie takie było również w kierunku „góra”.

  4. Niedostosowane kasety wezwań i dyspozycji dla niepełnosprawnych i niewidomych zalecenie komisji Wspólnoty Europejskiej 95/216/WE przekład UDT z dn.29.06.1998 punkt 4 mówi że należy dostosować elementy sterowania zarówno w kabinie jak w szybie, tak aby były zrozumiałe i dostępne dla osób niepełnosprawnych.

  5. Kabina nie posiada drzwi, co jest bardzo niebezpieczne dla osób niepełnosprawnych ( istnieje możliwość oparcia się o otwartą przestrzeń przemieszczającej się kabiny wzdłuż ściany drzwiowej szybu), ponadto nie posiada piętrowskazywacza, oraz awaryjnego oświetlenia kabiny i alarmu na wypadek zaniku napięcia w sieci.

  6. Aparatura sterowa przekaźnikowa o znanym systemie zawodności nie spełnia dzisiejszych oczekiwań, jest znacznie wyeksploatowana.

  7. Wszystkie dźwigi muszą być zmodyfikowane tak aby systemy alarmowe w kabinie dźwigu (na wypadek zablokowania w  kabinie pasażerów) miały stałą łączność z obsługą awaryjną (Pogotowiem Dźwigowym).

Proponujemy modernizację dźwigów w dwóch wersjach, kompleksową lub częściową, wymieniając etapami poszczególne zespoły elementów. Istnieje możliwość pozostawienia następujących elementów:
•    prowadnice kabinowe i przeciwwagowe wraz z mocowaniem,
•    przeciwwaga, dostosowanie jej do nowych warunków.

Pozostałe elementy podlegają wymianie i zastosowaniu nowych rozwiązań polegających na:
•    kabina metalowa z drzwiami automatycznymi, wraz z platformą, kasetą sterową jako panel z przyciskami i wskaźnikami dla osób niepełnosprawnych i niewidomych,
•    sterowanie mikroprocesorowe z wieloma funkcjami,
•    rama kabiny z chwytaczami i kabiną
•    drzwi przystankowe automatyczne 800 mm z nowym zamkiem ryglowania,
•    zespół napędowy z osprzętem, wersja dodatkowa to napęd regulowany,
•    osprzęt elektryczny, kasety wezwań, piętrowskazywacze itp.,
•    liny nośne i ogranicznika prędkości,
•    ogranicznik prędkości,
•    i inne zgodnie z ofertą.

Wyposażenie niezbędne w dźwigu to:
•    urządzenie wskazujące w kabinie przystanki,
•    interkom zapewniający połączenie telefoniczne z dowolnie wskazanym przed montażem pomieszczeniem obiektu bądź ze służbami ratowniczymi,
•    akumulatorowe oświetlenie awaryjne kabiny,
•    poręcze i listwy przypodłogowe,
•    obniżone kasety wezwań i panel dyspozycji,
•    wentylacja elektryczna w kabinie, wskazane regulowane precyzyjne płynne dojazdy kabiny na przystanki

Zakres modernizacji obejmuje:
1.    Przegląd techniczny dźwigu
2.    Uzgodnienie zakresu modernizacji z klientem
3.    Demontaż starych elementów dźwigu
4.    Montaż nowych elementów dźwigu
5.    Uruchomienie, próby techniczne, pomiary
6.    Uzgodnienie dokumentacji z Urzędem Dozoru Technicznego, badanie techniczne urządzenia przez UDT.

GWARANCJA
Firma OLDŹWIG udziela gwarancji na wcześniej uzgodniony z klientem okres liczony od daty podpisania protokółu końcowego odbioru dźwigu przy udziale UDT
Serwis gwarancyjny będzie prowadził nieodpłatnie: OLDŹWIG Olsztyn, zapewniając szybką realizację poprzez bezpośrednią współpracę z producentami podzespołów, nie narażając użytkowników dźwigu na długie przestoje w pracy.
Wszystkie usterki, na terenie miasta Olsztyn, realizowane są do trzech godzin od zgłoszenia lub w przypadku awarii pilnych do 30 minut.
Konserwację w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym będzie prowadziła (na podstawie odrębnej umowy), firma OLDŹWIG Olsztyn, ustalając ryczałt miesięczny za kompleksową konserwację wraz z pogotowiem dźwigowym, oraz pomiarami elektrycznymi: wartość – do uzgodnienia.
Szczegółowe informacje odnośnie modernizacji danego urządzenia przygotowywane jest przez Dyrektora Firmy na podstawie zapytania klienta. Bezpośrednie wykonawstwo robót Firma   „OLDŹWIG” s.c. w Olsztynie.

 


7:00-15:00

tel.: 089-19282
tel. kom.: 510 260 143

Adres biura:

10-683, Olsztyn
ul. Augustowska 14

SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.
copyright © by Oldźwig 2009 - 2024 All rigths reserved
Projekt i realizacja Artneo