home
kontakt

Zakład posiada uprawnienia Dozoru Technicznego do prowadzenia działalności dźwigowej to jest konserwacji, remontu, montażu i modernizacji urządzeń dźwigowych.
Wykonujemy obsługę ponad 450 urządzeń dźwigowych na terenie całego miasta Olsztyna w budynkach mieszkalnych, biurowcach i zakładach, szkołach, przedszkolach.

Nasi pracownicy są uprawnieni i przygotowani do wykonywania prac przy wszystkich urządzeniach dźwigowych.
Dla pomniejszenia kosztów ponoszonych na materiały posiadamy własne zaplecze do regeneracji niektórych podzespołów, nadających się do naprawy i ponownego użycia.

Firma OLDŹWIG zgodnie z zapotrzebowaniem rynku oferuje pełen zakres modernizacji dźwigów już istniejących zarówno w budynkach mieszkalnych jaki i firmach oraz instytucjach.
copyright © by Oldźwig 2009 - 2024 All rigths reserved
Projekt i realizacja Artneo